Historické centrum je vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu pričom ako prvé mesto na Slovensku, dostala Trnava výsady slobodného kráľovského mesta.