­

Výnimočná adresa

Tiché prostredie v historickom centre poskytuje v plnej miere pokojné prostredie spojení s kvalitným prevedením stavby a výbornou občianskou vybavenosťou je miestom pre život na výnimočnej adrese.

Unikátna identita

Unikátna identita - spojenie bohatej histórie lokality, s rešpektom ku Genius Loci a koncepciou harmonického moderného bytového domu.

Trnava – Malý Rím

Historické centrum je vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu pričom ako prvé mesto na Slovensku, dostala Trnava výsady slobodného kráľovského mesta.