Unikátna identita – spojenie bohatej histórie lokality, s rešpektom ku Genius Loci a koncepciou harmonického moderného bytového domu.