Zabezpečíme likvidáciu poistných udalostí, asistenciu a odborný dohľad nad korektným ukončením poistnej udalosti. Poskytujeme klientovi bezplatné poradenstvo a konzultácie. Po dohode zaistíme aj právne služby…