Spracujeme dodané ponuky z jednotlivých poisťovní, navrhneme realizáciu poistnej stratégie s cieľom zabezpečiť najvýhodnejšie parametre poistenia podľa Vašich individuálnych potrieb a možností…