Zabezpečíme najvýhodnejšie poistenie Vás a Vašej nehnuteľnosti. Zabezpečíme vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky…