Skontrolujeme  úverovú a záložnú zmluvu. Upozorníme Vás na dôležité termíny v zmluvách, taktiež na možné sankcie plynúce z uzatvorenej hypotekárnej zmluvy.